skip to Main Content
DateDayLocationOpponentTimeBus Schedule
November 16, 2019SaturdayBIGVarsity1:15 Blaine, 3:15 Brainerd, 5:15 CentTBD
November 16, 2019SaturdayBIGJV12:15 Brainerd, 2:15, Blmgtn Jeff, 3:15 CentTBD
November 27, 2019WednesdayHomeFarmingtonJV 5:00/V 7:00
November 30, 2019SaturdayAwaySTMAJV 1:00/V 3:00TBD
December 3, 2019TuesdayHomeChanhassenJV 5:00/V 7:00
December 5, 2019ThursdayAwayMinnetonkaJV 5:00/V 7:00TBD
December 7, 2019SaturdayAwayRosemountJV 5:00/V 7:00TBD
December 12, 2019ThursdayAwayBurnsvilleJV 5:00/V 7:00TBD
December 14, 2019SaturdayAwayEaganJV 1:00/V 3:00TBD
December 19, 2019ThursdayHomeEastviewJV 5:00/V 7:00TBD
December 26, 2019ThursdayTournamentChaskaJV 12:30/V 2:30
December 27, 2019FridayTournamentTotino GraceJV 10:00am/V 12:00
December 28, 2019SaturdayTournamentLakeville NorthJV 5:30/V 7:30
January 2, 2020ThursdayHomeEden PrairieJV 5:00/V 7:00
January 4, 2020SaturdayHomeShakopeeJV 1:00/V 3:00
January 7, 2020TuesdayHomeBurnsvilleJV 5:00/V 7:00TBD
January 9, 2020ThursdayAwayLakeville SouthJV 5:00/V 7:00TBD
January 14, 2020TuesdayAwayDuluth EastJV 5:00/V 7:30TBD
January 16, 2020ThursdayAwayLakeville NorthJV 5:00/V 7:00TBD
January 18, 2020SaturdayAwayFarmingtonJV 5:00/V 7:00
January 23, 2020ThursdayHomeRosemountJV 5:00/V 7:00
January 30, 2020ThursdayHomeEaganJV 5:00/V 7:00
February 1, 2020SaturdayAwayEastviewJV 12:00/V 2:00
February 4, 2020TuesdayAwayHoly FamilyJV 5:00/V 7:00TBD
February 6, 2020ThursdayAwayShakopeeJV 5:00/V 7:00TBD
February 8, 2020SaturdayHomeLakeville SouthJV 1:00/V 3:00
February 13, 2020ThursdayAwayApple ValleyJV 5:00/V 7:00TBD
Back To Top